Tytuł artykułu: Wpływ pokrycia dachu na ilość i wielkość zawiesin w spływach deszczowych

Autorzy: BURSZTA-ADAMIAK, E., URBAŃSKA, K., DRAGAŃSKI, P.

Słowa kluczowe: wody opadowe, jakość spływów, teren zurbanizowany, pokrycie dachu, skład granulometryczny, zawiesiny

Streszczenie: Do lokalnego zbierania i zagospodarowania wód opadowych często wykorzystuje się powierzchnie dachów. Dzieje się tak dlatego, że stanowią one duży udział powierzchni uszczelnionych w miastach, a spływy z nich są traktowane jako potencjalnie czyste. Wyniki licznych badań naukowych dowodzą jednak, że dachy są miejscem gromadzenia zanieczyszczeń, które mają wpływ na jakość odprowadzanych wód. Najliczniejszą grupę zanieczyszczeń występujących w spływach stanowią zawiesiny. To od ich stężenia, a niekiedy także wielkości cząstek uwarunkowany jest dobór urządzeń służących do podczyszczania wody deszczowej, a w kolejnym etapie możliwości dalszego jej wykorzystania. W artykule przedstawiono wyniki badań spływów odprowadzanych z dachów wykonanych z materiałów tradycyjnych oraz z zielonych dachów, zlokalizowanych na terenach zurbanizowanych. Oceny dokonano w zakresie ilości i wielkości cząstek zawiesin w odniesieniu do charakterystyki opadów, tj. wielkości opadów i długości okresów bezopadowych oraz pór roku. Wyniki badań wykazują zróżnicowanie stężeń i wielkości zawiesin w odpływach w zależności od pokrycia dachu, charakterystyki opadów i sezonu. Najwyższe stężenia zawiesiny w odpływach z dachów tradycyjnych obserwowano w czasie opadów o wysokości mniejszej niż 5 mm na dobę, po okresie bezopadowym trwającym dłużej niż 50 h oraz w zimie. Parametry te nie wywierały większego wpływu na niskie stężenia zawiesin występujących w spływach z zielonych dachów. Największy udział w spływach ze wszystkich analizowanych dachów stanowiły cząstki zawiesin o wielkości do 200 μm.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.4.44

Cytowanie w stylu APA: Burszta-Adamiak, E., Urbańska, K. & Dragański, P. (2017). Wpływ pokrycia dachu na ilość i wielkość zawiesin w spływach deszczowych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (4), 457-469. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.4.44

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Burszta-Adamiak, Urbańska & Dragański, 2017), następne powołania: (Burszta-Adamiak i inni, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Burszta-Adamiak, Ewa, Karolina Urbańska, Piotr Dragański. "Wpływ pokrycia dachu na ilość i wielkość zawiesin w spływach deszczowych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 78 ser., vol. 26, nr 4, (2017): 457-469. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.4.44.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Burszta-Adamiak, Urbańska, & Dragański 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.4.44, author={Burszta-Adamiak, Ewa and Urbańska, Karolina and Dragański, Piotr}, language={polish}, title={Wpływ pokrycia dachu na ilość i wielkość zawiesin w spływach deszczowych}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.4.44}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN78/A5/art5.pdf}, year={2017}, volume={26 (4)}, number={78}, pages={457-469}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back